hero-press overview share print facebook linkedin twitter

Çabalarımızı nereye odaklayacağımızı seçmek – önemlilik matrisimiz

İşimiz üzerinde en büyük etkiye sahip paydaşlarımız için, en önemli olan sürdürülebilirlik odak alanlarımızı belirledik ve bu çalışmlar için sayısız görüşme ve araştırma gerçekleştirdik.

“ Kuruluşumuzdaki insanlardan oluşan sürdürülebilirliğe odaklanmış bir ekip oluşturduk. 2030 yılına kadar iklim açısından pozitif etkiler yaratacak, kararlı taahüdümüzle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. ”


                Rob Versloot, CEO Hero Group

Rob Versloot, CEO Hero Group

Sürüdürlebilirlik nereden geldi?

Sürdürülebilirlik stratejimiz, çabalarımızı dünyamız, toplumumuz ve ekonomimiz üzerinde en büyük etkiye sahip olabileceğimiz alanlara odakladığımızdan emin olmak için bu kapsamlı ve tekrarlanan istişare süreciyle ortaya çıktı.

Dinliyoruz

Sürdürülebilirlik çabalarımızın bir parçası olarak, faaliyetlerimizin dünya üzerindeki etkilerini anladığımızdan ve bunları yönetmek için doğru adımları attığımızdan emin olmak için faaliyet gösterdiğimiz çeşitli ülkelerdeki ortaklarla düzenli olarak iletişim kurmaktayız. Ayrıca, işimize yönelik operasyonel, stratejik ve itibar risklerini belirleyen bir kurumsal risk yönetimi sürecini de üstlendik.

Metriks nasıl oluşturuldu?

Bu bilgileri bir önemlilik değerlendirmesine dönüştürmek için dış uzmanlarla birlikte çalıştık. Hükümet yekilileri, sivil toplum temsilcileri, gıda konusunda uzmanlar, denetleyiciler ve STK'ların yanı sıra şirketimizdeki uzmanlar, Hero için ne kadar önemli olduklarını düşündüklerine göre 38 konu başlığını sıraladılar. 'Madde'yi, işimiz üzerinde etkisi olması muhtemel  paydaşlarımız için en önemli olan konular olarak tanımlamaktayız.

22 konu, dört etki alanı

Asıl 38'den maddeden en iyi 22 konuyu seçtik ve bunları dört alanda harmanladık: Ürün, Çevresel, Sosyal ve Yönetim. Yukarıdaki tablo bu çalışmanın ana bulgularını özetlemekte ve stratejimizin doğru konuları ele aldığını teyit etmektedir.