hero-press overview share print facebook linkedin twitter
1

Sürdürülebilir kaynak kullanımı

Stratejik sürdürülebilir kaynak kullanımı vasıtasıyla hammaddelerin korunması. Toprağımızın biyolojik çeşitliliği ve sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmamızı sağlamak için tedarikçilerimiz ve çiftçilerimizle yakın işbirliği içinde bunu yapmamız gerekecek.

Şimdiye kadar neler yaptık?

Arılar dünyanın en üretken varlıkları arasındadır. “Bee careful”, küçük olmasına rağmen ekosistemimiz için çok önemli olan bu varlığa odaklanmaktadır. Arıdan ilham alan ve biyoçeşitliliği iyileştirmeyi ve verimi artırmayı amaçlayan ekosistemler yaratan bir araç seti geliştirmek için araştırmalar yaptık.

“Bee careful” hakkında fazla bilgi edini

Çiftçilerimiz ile güçlü ve doğrudan ilişkiler

Ayrıca, doğrudan tedarik edilen hammaddelerin oranını artırmak için çiftçilerimizle güçlü ve doğrudan ilişkiler kuruyoruz. Son beş yılda, bu oran ile ilgili olarak, Schwartau’daki fabrikamızda %50’den %75’e ulaştık, İspanya’da ise %50’ye yaklaştık.

Bu ortaklıklar, sürdürülebilir tarımdaki en iyi uygulamaları paylaşarak biyoçeşitliliği olumlu yönde etkilemek için birlikte çalışmamıza olanak sağlıyor.

Az gelişmiş ülkelerde (AGÜ) sürdürülebilir tarımın desteklenmesi

İlave olarak, geçen yıl, mango, ananas ve muz için, az gelişmiş ülkelerdeki (AGÜ) tedarikçileri geliştirmeyi ve Smeta, Rainforest ve Ecovad gibi tanınmış sertifikalar kapsamında veya doğrudan FAO ile çalışan üreticileri desteklemeyi sağlayan bir değer zinciri oluşturduk.

Örneğin, Mali’deki ana mango tedarikçimizin, banka finansmanına ve çiftçilerin üretimi için artan alıcı rekabetine sınırlı erişimi olan çiftçileri kapsayan ve küçük ölçekli çiftçilere sulama altyapısı finansmanı sağlanmasına yönelik bir teşvik verdik.

“ Sürdürülebilirlik, stratejimizin temel taşıdır. Gelecekte dünya iklimini olumlu yönde etkilemeye kararlıyız. Bu demektir ki; sürdürülebilir kaynak kullanımı ve doğa dostu üretim söz konusu olduğunda, doğal ve sağlıklı gıdaları portföyümüzde arttıracağız. ”


                Rob Versloot - CEO

Rob Versloot - CEO

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Etik Veri Değişimi (Sedex), küresel tedarik zincirlerindeki sorumlu ve etik iş uygulamalarında yaşanan gelişmelerin yönetilmesine adanmış kar amacı gütmeyen bir üyelik kuruluşudur.

Sedex, sektördeki emsallerimizin çoğu tarafından paylaşılmakta ve tedarikçilerin, saha değerlendirmelerini veya denetimlerini tamamlamalarını ve bunları müşterilerle paylaşmalarını sağlamaktadır. İş etiği, çevre, işgücü ve sağlık ve güvenlik gibi hususların dahil olduğu Sedex değerlendirme kriterleri, sektörde kabul edilen standart haline gelmiştir.

Tedarikçilerimizin %90’ından fazlası Sedex kapsamında yer almaktadır ve amacımız, bu oranı daha da yükseltmek için çalışmaya devam etmektir.

İklim

1

Sürdürülebilir kaynak kullanımı

Stratejik sürdürülebilir kaynak kullanımı vasıtasıyla hammaddelerin korunması. Toprağımızın biyolojik çeşitliliği ve sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmamızı sağlamak için tedarikçilerimiz ve çiftçilerimizle yakın işbirliği içinde bunu yapmamız gerekecek.

Devamını oku
2

Doğa Dostu Üretim

Tüm ürünlerimizde doğa dostu üretim vasıtasıyla doğal kaynakların korunması.

Bunu üretim tesislerimizde gerçekleştirmekle kalmayıp, bu büyük amacı birlikte yönetmek için ortak üreticilerimizle de birlikte çalışacağız.

Devamını oku
3

Doğal olarak sağlıklı gıda

Doğanın iyiliğinin doğal olarak sağlıklı yiyecekler vasıtasıyla korunması. Bizler ve gezegenimiz için iyi bir bütünsel beslenme konusunda tüketicileri eğitmek ve onlarla işbirliği yapmak için markalarımızın gücünden yararlanacağız. Tüketicilere daha fazla doğal sağlıklı seçenekler (fındık ve tam tahıl vb.) sunmak için portföyümüzü geliştireceğiz.

Devamını oku
4

Amaçlı insanlar

İnsanlarımızı yetiştirmek ve geliştirmek. Hero, değerlere dayalı bir aile şirketidir ve bu bizim kültürümüze de yansımaktadır. Eğitim ve gelişime yatırım yapıyoruz ve çalışanlarımıza gelişmeleri için ihtiyaç duyduklarını sağlamaya kararlıyız. Hero, iş gücümüzü çeşitlendirmeyi ve iş yerlerimizi kapsayıcı ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan programlara sahip, fırsat eşitliği sağlayan bir şirkettir.

Devamını oku